RECHTSGEBIEDEN

 

introtekst

 

Bij Hoentjen Advocatuur kunt u terecht voor advies op de volgende rechtsgebieden:

Contractenrecht

icon-contractenrecht

contract anker

Contractenrecht

Contractenrecht

Veel eventuele juridische conflicten kunnen worden voorkomen indien u uw contracten door Hoentjen Advocatuur laat opstellen of beoordelen. Een heldere vastlegging van afspraken laat immers weinig ruimte voor discussie.

Voorbeelden van contracten zijn:

- koopovereenkomsten
- huur- en leaseovereenkomsten
- licentieovereenkomsten
- overeenkomsten van opdracht
- agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten
- algemene voorwaarden

Ook indien u tot beëindiging van een lopend contract wenst over te gaan, of de nakoming van een lopend contract wenst af te dwingen, adviseert Hoentjen Advocatuur u hoe u dit het beste kunt aanpakken.

footer-afbeelding

Ondernemingsrecht

icon-ondernemingsrecht

onderneming anker

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Hoentjen Advocatuur kan u als ondernemer adviseren met betrekking tot onder meer:

- het opzetten van juridische structuren en samenwerkingsverbanden
- fusies en overnames, herstructureringen
- aandeelhoudersovereenkomsten
- advisering in juridisch-strategische positionering
- aandeelhoudersgeschillen

 

footer-afbeelding

Procesrecht

icon-procesrecht

proces anker

Procesrecht

Procesrecht

Indien u als ondernemer of particulier een vordering op uw wederpartij heeft, of als u zelf geconfronteerd wordt met een vordering waarmee u het niet eens bent, dan is een gerechtelijke procedure soms onvermijdelijk.

In dat geval staat Hoentjen Advocatuur u graag bij, bij het starten van een procedure, of bij het voeren van verweer. Hoentjen Advocatuur heeft jarenlange ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures bij verschillende instanties. In bepaalde zaken kan een kort geding nodig zijn of moet er beslag gelegd worden om uw vordering veilig te stellen. Ook daarin staat Hoentjen Advocatuur u graag bij.

footer-afbeelding

Faillissementsrecht

icon-Faillissementsrecht

faillissement anker

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Wanneer u of uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, of indien u de vervelende gevolgen van een faillissement ondervindt, dan kunt u bij Hoentjen Advocatuur terecht voor rechtsbijstand op onder meer de volgende terreinen:

- bestuurdersaansprakelijkheid
- traceren van verhaalsmogelijkheden
- uitwinning van zekerheden (bijvoorbeeld pand, hypotheek, borgtocht)
- bijstand in geschillen met curatoren en bewindvoerders
- begeleiding bij doorstarttransacties